خرید اقساطی ویژه فرهنگیان بدون ضامن
 این نوع اقساط ویژه خرید کالا تا سقف هفت میلیون تومان می باشد که بدون ضامن میتوانید فرم مورد نظر را پر نمایید تا ظرف حداکثر 24 ساعت  مجوز و تاییدیه خرید کالا را دریافت نمایید.
خرید اقساطی ویژه فرهنگیان با ضامن
 این نوع اقساط ویژه خرید کالا تا سقف بیست میلیون تومان می باشد که  میتوانید فرم مورد نظر را پر نمایید تا ظرف حداکثر 24 ساعت  مجوز و تاییدیه خرید کالا را دریافت نمایید.