مدارک خرید اقساطی تا سقف 20 میلیون تومان 
مدارك متقاضي ویژه کارمندان رسمی ، قراردادی و بازنشسته :

 • تصویرکلیه صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی (پشت و روی صفحه)
 • حکم کارگزینی ( مهر شده توسط سازمان مربوطه )
 • برای نیروهای مسلح در صورت عدم دریافت حکم کارگزینی ، پرینت 3 ماهه گردش حساب و کپی دفترچه بیمه و کپی کارت حکمت الزامی است.
 • کپی کارت پرسنلی ویژه کارمندان قراردادی
 • آخرین فیش حقوقی (مهر شده توسط سازمان مربوطه)
 • اصل یکی از قبوض برق یا تلفن (ارسال اصل یکی از قبوض الزامی است)
 • دریافت چک های صیادی  مطابق شرایط اقساطی اعلامی از سوی شرکت بیست لند

 
مدارك متقاضي ویژه بازاریان و شرکت های خصوصی :

 • تصویرکلیه صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی (پشت و روی صفحه)
 • جواز کسب ( پروانه کسب )
 • اجاره نامه
 • اصل یکی از قبوض برق یا تلفن (ارسال اصل یکی از قبوض الزامی است)
 • گواهی اشتغال (ویژه شرکت های خصوصی)
 • کپی دفترچه بیمه (ویژه شرکت های خصوصی)
 • دریافت چک های صیادی  مطابق شرایط اقساطی اعلامی از سوی شرکت بیست لند